BCB GESTORS

Escoltem i donem resposta

Prevenció de Riscos Laborals

Els Nostres Serveis

Volem oferir el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per la via d’una entitat col.laboradora que ens dóna la tranquilitat d’haver assessorat adequadament als nostres clients en la doble vessant de cuidar de la seguretat dels seus treballadors i de cumplir la normativa vigente des de l’aplicació de la Llei de 1995.

Esser coneixedors de la Llei i poder integrar l’activitat preventiva com a part de la pròpia activitat. 

Tenir cura per les persones és la prioritat que s’agafa de la mà del fidel compliment de la Llei i evita reclamacions i sancions.   

L’assessorament professional és una necessitat per a no cometre errors fàcilment evitables.  

BCB Gestors

Especialistes en assessorament d’empreses i particulars