BCB Gestors

Escoltem i
donem resposta

Assessorament adequat per a emprenedors, mitjanes empreses i pimes, però també per a les persones físiques, per a ajustar-se a les contínues novetats i obligacions fiscals, comptables i laborals.

Pròxims en el tracte personal, tenim vocació de ser el referent, el punt de suport per als nostres clients, amb el repte renovat de saber assessorar, a cada moment i per a cada situació, amb l’actuació que de garanties de compliment normatiu i legal.

Els nostres serveis

Laboral

Assessorament en matèria laboral i de seguretat social, amb la resolució de forma verbal o escrita, de totes aquelles consultes que se’ns plantegin.

Fiscal

El nostre departament fiscal li ofereix assessorament en aquest àmbit a la seva empresa qualsevol que sigui la seva forma jurídica, societat o autònom, des del mateix moment en què iniciï el seu negoci.

Comptable

El departament li ofereix solucions ajustades a les seves necessitats per a complir amb la normativa comptable, fiscal i mercantil. A més, podrà conèixer l’evolució del seu negoci amb la periodicitat que necessiti.

Mercantil

El nostre departament jurídic mercantil, atén les seves necessitats empresarials amb l’assessorament que preserva els seus interessos ajustant-se a la legalitat vigent.

Gestoria

La tramitació administrativa forma part de la nostra raó de ser com a gestoria administrativa.

Jurídic

La tramitació administrativa forma part de la nostra raó de ser com a gestoria administrativa.

Assegurances

La nostra àrea d’ASSEGURANCES GENERALS integrada en l’organització BCB Gestors, actuant des de fa 40 anys, ens dóna el coneixement del sector i l’atenció del corredor d’assegurances col·legiat Mónica Trasobares Llorens.

Administració de Finques

L’administració de finques, tant vertical com horitzontal contemplant els requeriments fiscals i administratius corresponents, és una de les nostres àrees d’activitat que es complementa amb la resta.

BCB Gestors

Volem acompanyar als nostres clients en totes les àrees de l’empresa i també personal perquè estigui assabentat de les normatives canviants i treure el màxim profit dels seus recursos.

Gestors, assessors, laborals, comptables, fiscals, jurídics, mercantils, d’assegurances i d’administració de finques, així com totes les tramitacions que tenen a veure amb els organismes i les administracions públiques.

Actualitat

Loading