Gestoria

BCB Gestors

L’amplitud de serveis que oferim als clients podem resumir-los en unes actuacions habituals.

 

Per noves empreses

 • Obertura, canvi de nom, trasllat, ampliació…
 • Permisos d’obres, projectes tècnics, memòries, planells…
 • Alta censal a Hisenda (AEAT)  (IAE, Obligacions…)
 • Obtenció TIF.
 • Legalització reformes.

Assumptes generals

 • Redacció contractes mercantils.
 • Atenció requeriments en els diferents organismes públics.
 • Sol.licitud de certificats a Hisenda.
 • Modificacions i baixes censals a Hisenda.

Jurídic

 • Certificats de tot tipus (naixement, matrimoni, defunció,… )
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Certificat últimes voluntats.
 • Tramitació, liquidació i registre escriptures.
 • Assessoria en donacions i successions.
 • Redacció de Testaments.