Àrea Laboral

BCB Gestors

Assesorament i gestió laboral

  • Contractació, nòmines, seguros socials (SILTRA), enviament del fitxer CRA, aplicació de convenis col.lectius, calendari laboral, avisos, liquidacions IRPF, resums de costos i d’altres gestions i assessoraments relacionats amb la temàtica laboral per l’empresa.
  • Representants de comerç, artistes, sistema especial d’empleats/ades de la llar, etc.

 

Autònoms

  • Assessorament i gestió d’altes al RETA, elecció de base de cotització, elecció de contingències a cotitzar, aplicació de bonificacions, etc.
  • Assessorament i gestió sobre diferents tràmits, recursos i reclamacions, per empreses i  particulars, dirigits a la Tresoreria General de la Seguretat Social, INSS, Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), Fogasa, Delegacions de Treball de totes les CCAA, Mútues col.laboradores amb la Seguretat Social i demés organismes sobre matèria laboral.
  • Assessorament i gestió de sol.licitud de pensions i prestacions davant l’administració.
  • Assessorament i difusió sobre novetats legislatives.

 

Assessorament en la resolució de conflictes laborals de caràcter individual i col.lectiu.

  • Elaboració de cartes de sanció, acomiadament, ERTE, modificació substancial de les condicions de treball, mobilitat geogràfica,etc.
  • Presentació de demandes laborals i reclamacions prèvies.
  • Assistència i representació en Serveis de conciliació administrativa, jutjats de lo social, conciliació extrajudicial, inspecció de treball, a qualsevol lloc del territori espanyol.

 

Gestió de Processos de Selecció de Personal.

 

Gestió d’autoritzacions de treball i residència de ciutadans estrangers/comunitaris.