Entrada en vigor per a l’any 2018

MODIFICACIONS A L’ IRPF

– La quantia de fórmula indirecta (vals – menjar, tiquet – restaurant, etc.) per el lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzen en menjadors d’empresa estarà exempta de l’ IRPF fins a 11 € per dia efectivament treballat (abans era de 9 €).

– L’exempció de l’ IRPF per la quota satisfeta de cobertura de malaltia (assegurança de salut) s’incrementa fins a 1.500 € anuals (abans era de 500 €) si el titular, cònjuge o descendent acrediten tenir una discapacitat.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL – 2018

 • SMI hora efectivament treballada: 5,76 € (servei de la llar familiar)
 • SMI diari: 24,53 €
 • SMI mensual per 14 pagues: 735,90 €
 • SMI anual: 10.302,60 €

PENSIONS – 2018

 • Límit màxim de pensió pública per el 2018: 2.580,13 € mensuals (36.121,82 € anuals)
 • Revaloració de les pensions per al 2018: 0,25%
 • Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims en pensions del sistema de seguretat social:
  • Sense cònjuge a càrrec: 7.133,97 €
  • Amb cònjuge a càrrec: 8.321,85 €

Quedem a la seva disposició per comentar els aspectes que més li interessin sobre aquestes novetats legislatives.

Departament Laboral
Barcelona, gener de 2018
Gràcies,