Distingit client:

A conseqüència de la convocatòria de Vaga total i parcial (aturades de dues hores) formalitzada per diversos sindicats, per al proper dia 8 de març de 2018, haurà de comunicar-nos (el mes aviat possible per un correcte càlcul de la nòmina) quins treballadors han secundat la mateixa y de quina manera (total o parcial: nombre d’ hores), amb la finalitat de seguir el següent procediment:

  1. Haurem de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la situació de vaga per el temps realitzat (un dia complert o hores) de cada treballador que l’hagi secundat.
  2. Haurem de reflectir en el rebut de salari, del període març – 2018, el descompte salarial i de cotització d’un dia de salari o proporció, per exercir el dret a la vaga.

Respecte a l’exercici del dret a la vaga li relacionem la següent informació:

  • Suposa la suspensió del contracte de treball amb exoneració de l’obligació recíproca de treballar i remunerar la feina, i sempre sense aplicar cap sanció ni disciplinaria ni de qualsevol altre tipus.
  • L’ empresa no pot substituir al/la treballador/a que secundi la vaga mitjançant cap contractació expressa o per una ETT.
  • L’ empresa no pot substituir al/la treballador/a que secundi la vaga per treballadors que pertanyin a la seva plantilla i que no la secundin, ni utilitzar la facultat de mobilitat funcional i geogràfica per aquest efecte.
  • L’ empresa no pot instar als treballadors que no secundin la vaga a que realitzin hores extraordinàries per substituir el temps de feina dels treballadors que sí secundin la mateixa.
  • L’ incompliment empresarial de la normativa al respecte, pot constituir una sanció administrativa, qualificada com a Molt Greu, que dóna lloc a una sanció amb multa econòmica de 6.251 € a 187.515 €.

Restem a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte al respecte.

BCB Gestors
Departament Laboral
Març 2018