Circular Renda 2019 Català (2)

(Cliqui a damunt de la circular i cliqui al link si vol visualitzar el document BCB Gestors),

Barcelona, abril 2020

Com cada any, ens posem en contacte amb Vostè per comunicar-li que s’ha iniciat el termini per poder confeccionar i presentar la Declaració de la Renda i si a més, reuneix els requisits que obliguen a la seva presentació, la Declaració de Patrimoni de l’exercici 2019.

Si no es donessin les circumstàncies excepcionals que estem vivint amb motiu de la pandèmia declarada pel coronavirus, en aquesta circular, els comunicaríem la data de finalització del termini de presentació  de les citades declaracions, i els pregariem que es posessin en contacte amb nosaltres per concertar visita amb el seu assessor.

En un exercici de responsabilitat amb els nostres empleats, quan es va decidir per part del Gobierno decretar l’estat d’alarma i suspendre l’activitat d’una sèrie de sectors, recomanant el teletreball als restants no inclosos en dita suspensió, varem decidir continuar desenvolupant tota la nostra activitat íntegrament en la citada modalitat de teletreball, per poder compaginar la total continuitat en la prestació dels Serveis a tots els nostres clients amb la preservació de la seva salut i la dels nostres empleats.

Ens hem organitzat mitjançant teletreball per poder seguir atenent a tots els nostres clients.

Tot el nostre personal assessor té les eines necessàries per poder cumplir amb la nostra missió, que no és altra que seguir prestant-els-hi el nostre servei.

Poden sol.licitar-nos que els seu assessor es comuniqui amb vostès, indicant-nos el seu correu electrònic i el seu número de telèfon, i d’aquesta forma iniciarem la manera més pràctica que ens permeti realitzar la declaració de la renda amb tota fiabilitat.

Si per alguna circumstància volgués, rebre les seves dades fiscals o contactar amb el seu assessor en relació amb la seva declaració de la renda de manera inmediata, pot contactar amb nosaltres al nostre e-mail bcb@bcbgestors.com o trucar-nos al telèfon habitual 93 304 19 19.

Els indiquem les dades i documents que serà necessari que ens aporti per si volgués començar a preparar-los.

Rebi una cordial salutació.

Dades i documents que serà necessari que ens aporti per la seva declaració.  

 • Dades d’identificació: NIF, dades familiars, minusvàlues, etc.
 • Carnet de familia nombrosa, en el seu cas.
 • Certificat de rendiments del treball. (Assalariats).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur).
 • IBI de tots els inmobles i escriptura dels adquirits i/o alienats al 2019.
 • Import cobrat per inmobles llogats i pagaments realitzats pels mateixosNOVETAT:
  • Còpia de les factures pagades per reparacions, reformes, formalitzacions de contractes de lloguer, electrodomèstics, qualsevol despeses que consideri afecte amb l’immoble llogat.
 • NIF dels arrendataris dels pisos i locals llogats. NOTA: Si són lloguers de vivenda habitual, s’ha de fer constar la data d’inici de contracte.
 • Certificat de retencions dels locals llogats.
 • Certificat de comptes, valors i fons dipositats en entitats bancàries.
 • Justificant de vendes d’accions i participacions socials i la seva data i valor de compra.
 • Escriptura d’acceptació d’herències otorgades en 2019.
 • Llibres comptables i declaracions models 130 ó 131, 390 i 190, si no ens té encomanada la gestió. (empresaris i professionals).
 • Certificat de retenció de professionals.
 • Declaració model 184 i/o certificat de rendiments imputats de Comunitats de Béns o Societats Civils que no ens tingui encomanada la seva gestió.  
 • Justificant d’aportacions a plans de pensions.
 • Justificant dels pagaments per compra o adequació a minusvàlids de la vivienda habitual si s’ha desgravat en anys anteriors.  
 • Rebuts de donatius a entitats benèfiques.
 • Rebuts de donacions i quotes a Partits Polítics.
 • Rebuts de lloguer de la vivienda habitual si es té dret a deduir.
 • Justificants de cobrament de subvencions (per lloguer, compra o rehabilitación de vivendes,etc.).
 • Pagaments realitzats per pensions compensatòries o d’aliments.