castellano / català
Relació de serveis de Assegurances

El nostre segell CORREDURIA D'ASSEGURANCES BLANC HERRERA integrat en l'organització BCB Gestors, actuant fa 40 anys, ens dóna coneixement en el sector i l'atenció de les companyies col·laboradores que reverteix en el millor servei al nostre client.

Assegurances Particulars - Personals

 • Vida
 • Amortització de préstecs
 • Accidents
 • Assistència
 • Salut
 • Subsidi per baixa per enfermetat o accident
 • Assistència en Viatge
 • Responsabilitat Civil
 • Defensa Jurídica
 • R. Civil Professional
 • Defensa de Multes

Assegurances Particulars - Patrimonials

 • Automòbils
 • Motocicletes
 • Llar
 • Comerços
 • Comunitats
 • Embarcacions de lleure
 • Mascotes
 • Lloguers

Assegurances Particulars - Estalvi i Inversió

 • Plans d'estalvi
 • Plans de Pensions

Assegurances per a Empreses - Personals

 • Exteriorització Pensions
 • Accidents Colectiu
 • Vida Colectiu

Assegurances per a Empreses - Patrimonials

 • Multi risc Industrial
 • Tot risc construcció
 • Desenal
 • Pymes
 • R. Civil Explotació
 • Automòbil
 • Motocicletes
 • Camions
 • Flotes
 • Enginyeria
 • Avaria Maquinaria