castellano / català
Relació de serveis de l'àrea de Prevenció de Riscos Laborals

Volem oferir el servei de Prevenció de Riscos Laborals per la via d'una entitat col·laboradora que ens dona la tranquil·litat d'haver assessorat adequadament als nostres clients en la doble faceta de cuidar de la seguretat dels seus treballadors i de complir la normativa vigent des de la aplicació de la llei de 1995.

Cal assabentar-se de la llei i poder integrar l'activitat preventiva com a part de la pròpia activitat.

Tenir cura per les persones és la prioritat que s'agafa de la ma del fidel compliment de la llei i evita reclamacions i sancions.

L'assessorament professional és una necessitat per tal de no cometre errors fàcilment evitables.