castellano / català
Notícies i Circulars

Llistat Notícies Recents

CIRCULAR IVA 4 TRIMESTRE 2018

dilluns, 7 de gener de 2019

IRPF, IVA i MOD.184

REVISTA BCB INFORMA DESEMBRE 2018

dimarts, 11 de desembre de 2018

Mòduls IRPF/IVA 2019. Com afrontar una inspecció de treball. La importància del protocol familiar en les empreses. Problemàtica comptable amb el tipus de canvi en la importació de mercaderies.

Prestació de maternitat/paternitat

dilluns, 10 de desembre de 2018

El Tribunal Suprem declara exempta del I.R.P.F. la prestació que va pagar el INSS pel naixement del seu fill/a. Sol.licitud devolució prestacions percebudes.

Comunicat Reglament Protecció de Dades

dilluns, 26 de novembre de 2018

Modificació Reglament Protecció de Dades. Contacti amb la nostra Gestoria per l'assessorament al respecte.

REVISTA BCB INFORMA NOVEMBRE 2018

dimecres, 7 de novembre de 2018

Revista BCB INFORMA Novembre 2.018

Circular 3 trimestre IVA 2018

divendres, 28 de setembre de 2018

I.V.A., Pagaments a compte de l'impost sobre Societats i Pagaments a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Revista BCB INFORMA Setembre 2.018

dimecres, 12 de setembre de 2018

Calendari setembre i octubre 2.018. Quines principals novetats fiscal introdueix la Llei de Pressupostos aprovada al juliol de 2.018?. Principals novetats laborals aprovades per la Llei de Pressupostos 2.018. Mesures urgents per l'adaptació del Dret ...

Circular-resum Llei 6/2018 - Pressupostos Generals de l'Estat 2018

dimarts, 24 de juliol de 2018

Resum Llei 6/2018 Pressupostos Generals de l'Estat 2018 publicat al B.O.E. de 04-07-2018.

Circular 2on trimestre 2018 IVA,IS,Dep.CCAA Reg.Merc.i Pag.a cta.IRPF

dilluns, 2 de juliol de 2018

Documetació a presentar i terminis de presentació de IVA, IMPOST DE SOCIETATS, DIPOSIT DE COMPTES ANUALS SOCIETATS AL REGISTRE MERCANTIL y PAGAMENTS A COMPTE DEL IRPF.

Manifestació de Compliment RGPD

dimarts, 19 de juny de 2018

Regulació en matèria de protecció de dades.