castellano / català
Notícies i Circulars

Llistat Notícies Recents

REVISTA BCB INFORMA NOVEMBRE 2018

dimecres, 7 de novembre de 2018

Revista BCB INFORMA Novembre 2.018

Circular 3 trimestre IVA 2018

divendres, 28 de setembre de 2018

I.V.A., Pagaments a compte de l'impost sobre Societats i Pagaments a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Revista BCB INFORMA Setembre 2.018

dimecres, 12 de setembre de 2018

Calendari setembre i octubre 2.018. Quines principals novetats fiscal introdueix la Llei de Pressupostos aprovada al juliol de 2.018?. Principals novetats laborals aprovades per la Llei de Pressupostos 2.018. Mesures urgents per l'adaptació del Dret ...

Circular-resum Llei 6/2018 - Pressupostos Generals de l'Estat 2018

dimarts, 24 de juliol de 2018

Resum Llei 6/2018 Pressupostos Generals de l'Estat 2018 publicat al B.O.E. de 04-07-2018.

Circular 2on trimestre 2018 IVA,IS,Dep.CCAA Reg.Merc.i Pag.a cta.IRPF

dilluns, 2 de juliol de 2018

Documetació a presentar i terminis de presentació de IVA, IMPOST DE SOCIETATS, DIPOSIT DE COMPTES ANUALS SOCIETATS AL REGISTRE MERCANTIL y PAGAMENTS A COMPTE DEL IRPF.

Manifestació de Compliment RGPD

dimarts, 19 de juny de 2018

Regulació en matèria de protecció de dades.

Comunicat nou Reglament Protecció de Dades

dijous, 26 d'abril de 2018

Adaptació a partir del proper 25 de maig de 2.018 de la nova reglamentació de la Protecció de Ddes (UE) del Parlament Europeu i del Consell (RGPD).

Circular Renda 2017 CAST/CAT

dimecres, 11 d'abril de 2018

Circular Renda 2017

REVISTA BCB INFORMA ABRIL 2018

dilluns, 9 d'abril de 2018

Calendario abril y mayo 2.018. Las claves de la campaña de Renta y Patrimonio del ejercicio 2.017. Ventajas del contrato de formación y aprendizaje. La retribución de los consejeros ejecutivos ¿debe figurar en los estatutos de la sociedad y controlarse ...

Circular 1 trimestre 2018 IVA Pag cta IRPF, Pag cta IS

dimecres, 4 d'abril de 2018

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS