castellano / català
Notícies i Circulars

Llistat Notícies Recents

Comunicat nou Reglament Protecció de Dades

dijous, 26 d'abril de 2018

Adaptació a partir del proper 25 de maig de 2.018 de la nova reglamentació de la Protecció de Ddes (UE) del Parlament Europeu i del Consell (RGPD).

Circular Renda 2017 CAST/CAT

dimecres, 11 d'abril de 2018

Circular Renda 2017

REVISTA BCB INFORMA ABRIL 2018

dilluns, 9 d'abril de 2018

Calendario abril y mayo 2.018. Las claves de la campaña de Renta y Patrimonio del ejercicio 2.017. Ventajas del contrato de formación y aprendizaje. La retribución de los consejeros ejecutivos ¿debe figurar en los estatutos de la sociedad y controlarse ...

Circular 1 trimestre 2018 IVA Pag cta IRPF, Pag cta IS

dimecres, 4 d'abril de 2018

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES PAGAMENTS A COMPTE DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS

REVISTA BCB INFORMA MARÇ 2018

dimarts, 6 de març de 2018

Calendari Març Abril 2018. Pla Control Tributari pel 2018. Canvis Plans de Pensions.Quan es podrà rescatar el diner?. Necessita un Pla d'empresa o de negoci?. Legalització de llibres comptables per empresaris i societats.

Circular model 720 Declaració de Béns i Drets al estranger.

dimecres, 28 de febrer de 2018

Declaració de béns i drets a l'estranger. Documentació a presentar i terminis.

Circular Novetats Fiscals 01-01-2018

dimecres, 21 de febrer de 2018

Novetats en matèria de tributs.

DECLARACIÓ D'OPERACIONS MODEL 347

divendres, 2 de febrer de 2018

Presentació i requisits model 347.

Impugnació Liquidacions Plusvàlues Municipals

dilluns, 22 de gener de 2018

Gestió per part del nostre Despatx de la liquidació i pagament del Impost de Plusvàlua Municipal.

REVISTA BCB INFORMA GENER 2018

dimarts, 9 de gener de 2018

Novetats importants referents a calendari, articles i sentències més rellevants