castellano / català
Notícies i Circulars

Llistat Notícies Recents

REVISTA BCB INFORMA MARÇ 2018

dimarts, 6 de març de 2018

Calendari Març Abril 2018. Pla Control Tributari pel 2018. Canvis Plans de Pensions.Quan es podrà rescatar el diner?. Necessita un Pla d'empresa o de negoci?. Legalització de llibres comptables per empresaris i societats.

Circular model 720 Declaració de Béns i Drets al estranger.

dimecres, 28 de febrer de 2018

Declaració de béns i drets a l'estranger. Documentació a presentar i terminis.

Circular Novetats Fiscals 01-01-2018

dimecres, 21 de febrer de 2018

Novetats en matèria de tributs.

DECLARACIÓ D'OPERACIONS MODEL 347

divendres, 2 de febrer de 2018

Presentació i requisits model 347.

Impugnació Liquidacions Plusvàlues Municipals

dilluns, 22 de gener de 2018

Gestió per part del nostre Despatx de la liquidació i pagament del Impost de Plusvàlua Municipal.

REVISTA BCB INFORMA GENER 2018

dimarts, 9 de gener de 2018

Novetats importants referents a calendari, articles i sentències més rellevants

Circular CAT 4 trimestre IVA

dimecres, 3 de gener de 2018

Pagaments a compte de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques. Impost sobre el valor afegit (IVA). Declaració informativa d'entitats en Règim d'atribució de Rendes.

Ultimes novetats destacades en matèria Laboral (resum)

dimecres, 3 de gener de 2018

Entrada en vigor per a l'any 2018: Modificacions a l'IRPF, Salari mínim interprofessional i Pensions 2018.

REVISTA BCB INFORMA DESEMBRE 2017

dilluns, 11 de desembre de 2017

Calendari desembre 2017 i gener 2018. Autònoms: deducció IRPF de despeses de subministres i manutenció. Problemàtica desplaçaments i trasllats de treballadors. Reforma hipotecària: Canvis a la vista. Normes internacionals de Comptabilitat: nous reglaments ...

Eleccions CAT 21-D

dilluns, 4 de desembre de 2017

Instruccions per la participació de les persones treballadores en les properes eleccions al Parlament de Catalunya (21-12-2017)