castellano / català
Notícies i Circulars

Llistat Notícies Recents

REVISTA BCB INFORMA DESEMBRE 2017

dilluns, 11 de desembre de 2017

Calendari desembre 2017 i gener 2018. Autònoms: deducció IRPF de despeses de subministres i manutenció. Problemàtica desplaçaments i trasllats de treballadors. Reforma hipotecària: Canvis a la vista. Normes internacionals de Comptabilitat: nous reglaments ...

Eleccions CAT 21-D

dilluns, 4 de desembre de 2017

Instruccions per la participació de les persones treballadores en les properes eleccions al Parlament de Catalunya (21-12-2017)

Ley 6/2017 - Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

dilluns, 4 de desembre de 2017

Novetats a destacar en matèria laboral y Autònoms, en el I.R.P.F. i bonificacions/reduccions en la cotització.

Declaració Anual Entitats Atribució Rendes mod.184

dilluns, 4 de desembre de 2017

O.M.1106/2017 Declaració Informativa Anual d'Entitats en Règim d'Atribució de Rendes (mod.184):

REVISTA BCB INFORMA NOVEMBRE 2017

dimecres, 8 de novembre de 2017

Novetats i notícies més destacades del mes de Novembre de 2.017 corresponents a les Àrees Laboral, Fiscal, Comptable i Mercantil.

Circular Model 232 Declaració Operacions vinculades i amb paradisos fiscals.

dimecres, 25 d'octubre de 2017

Ordre 816/2017 que aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i amb paradisos fiscals (BOE 30-8-2017).

Circualr Codi LEI Identificació Entitats Legals

dimecres, 25 d'octubre de 2017

El Codi LEI (Legal Entity Identifier) és un codi alfanumèric únic de 20 caràcters que identifica cada entitat legal a nivell mundial.

REVISTA BCB INFORMA OCTUBRE 2017

dimarts, 10 d'octubre de 2017

Novetats més importants de les Àrees Laboral, Fiscal, Comptable i Jurídica del mes d'Octubre de 2.017.

MÒDULS 2018

dimecres, 4 d'octubre de 2017

Límits per a l'activitat de Mòduls a partir de 2.018.

Circular 4 trimestre IVA 2017

dijous, 21 de setembre de 2017

Documentació a facilitar per la confecció i presentació del Impost Sobre el Valor Afegit (IVA), Pagaments a compte del Impost sobre Societats i Pagaments a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.