castellano / català
Notícies i Circulars

Llistat Notícies Recents

DECLARACIÓ D'OPERACIONS MODEL 347

divendres, 2 de febrer de 2018

Presentació i requisits model 347.

Impugnació Liquidacions Plusvàlues Municipals

dilluns, 22 de gener de 2018

Gestió per part del nostre Despatx de la liquidació i pagament del Impost de Plusvàlua Municipal.

REVISTA BCB INFORMA GENER 2018

dimarts, 9 de gener de 2018

Novetats importants referents a calendari, articles i sentències més rellevants

Circular CAT 4 trimestre IVA

dimecres, 3 de gener de 2018

Pagaments a compte de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques. Impost sobre el valor afegit (IVA). Declaració informativa d'entitats en Règim d'atribució de Rendes.

Ultimes novetats destacades en matèria Laboral (resum)

dimecres, 3 de gener de 2018

Entrada en vigor per a l'any 2018: Modificacions a l'IRPF, Salari mínim interprofessional i Pensions 2018.

REVISTA BCB INFORMA DESEMBRE 2017

dilluns, 11 de desembre de 2017

Calendari desembre 2017 i gener 2018. Autònoms: deducció IRPF de despeses de subministres i manutenció. Problemàtica desplaçaments i trasllats de treballadors. Reforma hipotecària: Canvis a la vista. Normes internacionals de Comptabilitat: nous reglaments ...

Eleccions CAT 21-D

dilluns, 4 de desembre de 2017

Instruccions per la participació de les persones treballadores en les properes eleccions al Parlament de Catalunya (21-12-2017)

Ley 6/2017 - Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

dilluns, 4 de desembre de 2017

Novetats a destacar en matèria laboral y Autònoms, en el I.R.P.F. i bonificacions/reduccions en la cotització.

Declaració Anual Entitats Atribució Rendes mod.184

dilluns, 4 de desembre de 2017

O.M.1106/2017 Declaració Informativa Anual d'Entitats en Règim d'Atribució de Rendes (mod.184):

REVISTA BCB INFORMA NOVEMBRE 2017

dimecres, 8 de novembre de 2017

Novetats i notícies més destacades del mes de Novembre de 2.017 corresponents a les Àrees Laboral, Fiscal, Comptable i Mercantil.