castellano / català
Relació de serveis de l'àrea Fiscal

Oferim els següents serveis als nostres clients:

Àrea Fiscal

  • Confecció i presentació de totes les liquidacions fiscals pròpies de cada empresa.
  • Informació sobre la fiscalitat aplicable i anticipació de la millor tributació possible.
  • Atenció i representació del client en tot tipus d'actuació davant l'administració tributària, hisendes locals i altres organismes públics.
  • Informació puntual sobre modificacions tributàries i mercantils.

Assessorament integral

  • Assessorament mercantil i gestió de les operacions societàries tals com constitució i liquidació de societats, modificacions de capital social, compra venda de participacions, situacions de responsabilitat d'administradors, situacions concursals, etc.
  • Assessorament legal en altres aspectes de l'operativa d'empreses com contractes d'arrendament, assegurances i contractes mercantils de tot tipus.