castellano / català
Relació de serveis de l'àrea d'Administració de Finques

Valoració

 • Valoració de l'immoble basada en estudis de mercat permanentment actualitzats.
 • Assessorament sobre l'adaptació a la normativa legal vigent.
 • Tramitació de la cèdula d'habitabilitat si escau.
 • Direcció facultativa, gestió i control pressupostari i de qualitat de reformes en la finca si fossin necessàries.

Comercialització

 • Realització del pla de publicitat més adient.
 • Procediment absolutament controlat tant en la recepció de documents i claus, com en el lliurament d'informació.
 • Comercialització del seu immoble per part de professionals amb formació i experiència. En lloguers i compra-venda.
 • Atenció personalitzada als nostres clients.

Tancament d'Operació

 • Informes complerts i exhaustius del potencial llogater, per obtenir la màxima garantia.
 • Qüestionari de l'estat de l'immoble en el moment del lliurament i una vegada finalitzat el lloguer.
 • Confecció del contracte de lloguer, per part dels nostres serveis jurídics, totalment personalitzat.
 • Asegurança de cobraments de lloguers.
 • Tramitació de la fiança davant de l'organisme oficial corresponent.

Comercialització

 • Oferim als nostres clients una àmplia cartera d'immobles a fi que puguin escollir aquell que millor s'adapta a les seves necessitats.
 • L'acompanyem a realitzar les visites que siguin necessàries a fi que pugui escollir aquell immoble que més li convingui.
 • L'informem dels nous immobles que s'incorporen a la nostra cartera.

Assessorament

 • Realització del qüestionari de l'estat de l'immoble en el moment del lliurament i una vegada finalitzat el contracte de lloguer.
 • Confecció del contracte de lloguer, per part dels nostres serveis jurídics, totalment personalitzat.

Servei Post-Lloguer

 • Tramitació de les altes dels subministraments en nom del llogater.
 • Servei de mudances nacionals i internacionals.