castellano / català
Relació de serveis de l'àrea Comptable

Oferim els següents serveis als nostres clients:

Área Comptable

  • Tractament de la comptabilitat a partir dels documents originals d'empresa o de les dades ja processades pel client.
  • Elaboració d'informes periòdics i a demanda.
  • Atenció de les obligacions comptables i mercantils que se'n derivin, en concret legalització de llibres i dipòsit de comptes anuals.

Assessorament integral

  • Assessorament mercantil i gestió de les operacions societàries tals com constitució i liquidació de societats, modificacions de capital social, compra venda de participacions, situacions de responsabilitat d'administradors, situacions concursals, etc.
  • Assessorament legal en altres aspectes de l'operativa d'empreses com contractes d'arrendament, assegurances i contractes mercantils de tot tipus.